พันธกิจ Giving Forward

ภารกิจหลักของ Giving Forward

 • 🏆 พันธกิจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนให้มีแต่ความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ศรี ตามแนวคิด ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และส่งต่อความสุข

เป้าหมายหลัก Giving Forward

 • 🏆 เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยความสุข เฉลี่ยความสำเร็จและความร่ำรวย

แนวคิดการทำธุรกิจยุคใหม่ Giving Forward

 • 👀 แนวคิดธุรกิจคือ การนำค่าใช้จ่ายมาเป็นธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือคนยากจน

แผนรายได้ Giving Forward ยิ่งให้ ยิ่งได้

สมาชิกประเภทที่ 1 สมาชิกทั่วไป

 • 🏆 สมัครสมาชิกฟรี ต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จะได้รับส่วนลดจากกำไร 20% จากการใช้จ่ายส่วนตัว
 • 👀 จะไม่สามารถรับรายได้จากการกินใช้ของสมาชิก Giving Forward ทั่วประเทศได้

สมาชิกประเภทที่ 3 สมาชิกผู้เสียสละ Exclusive Member

 • 🏆 สมัครสมาชิกฟรี มีการใช้จ่ายผ่านระบบ ขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิ์รับแต้ม จากผังช่วยเหลือ
 • 🏆 เมื่อซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม จำนวน 3,000 PV เงินขั้นต่ำ 3,500 บาท (ซื้อเพียงปีละ 1 ครั้ง) จะได้เลื่อนสถานะเป็น Exclusive Member
 • 👀 บริษัทจะนำสมาชิก EM ทั้งหมด ไปเรียงในผังช่วยเหลือ Auto Run แบบไบนารี เรียงตามการสมัครสมาชิก EM ทั้งประเทศ
 • 💝 บริษัทจะปันผลตอบแทนจากการการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคมในผังช่วยเหลือ Auto Run รายการละ 15 แต้ม ลึกลงไปทั้งหมด 15 ชั้น รวมสมาชิกทั้งหมด 65,534 คน
 • 💰 รวมแต้มทั้งปี เมื่อสมาชิกเต็มฝังจะมีแต้มทั้งหมด 983,010 แต้ม ค่าเฉลี่ยนต่อเดือน 81,918 แต้ม
 • 💝 บริษัทจะปันผลตอบแทนจากการกินใช้ผ่านระบบ เดือนละ 1,000 บาท อีก 1.6% ลึกลงไปทั้งหมด 15 ชั้น รวมสมาชิกทั้งหมด 65,534 คน
 • 💑 จะได้รับเงินปันผล 10% จากรายได้ของ Giver 3 คนข้างบน นำมาหารเฉลี่ยจ่ายให้ 14 คนข้างล่าง

ที่มาของรายได้ แบ่งเป็น 2 ช่องทาง

 • 💝 ช่องทางที่ 1 : มาจากการซื้อกินซื้อใช้ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Partner ต่างๆ หรือสินค้าที่ผู้ประกอบที่มีจิตใจอันประเสริฐนำมาจำหน่ายในระบบ โดยมีการรักษาสิทธิ์ เพื่อรับผลประโยชน์จากผังช่วยเหลือ ขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท
 • 🏆 ช่องทางที่ 2 : มาจากการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม ซื้อเพียงปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3,000 PV มูลค่าสินค้าขั้นต่ำ 3,500 บาท จะได้เลื่อนสถานะเป็น Exclusive Member จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นมากถึง 9 ช่องทาง

ส่วนแบ่งกำไรจากการซื้อสินค้า หมวดทั่วไป

 • 🏆 บริษัทจะทำการจ่ายผลตอบแทนกลับคืนมาให้แก่สมาชิกมากถึง 88% ที่เหลือ 12% บริษัทจะเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายดำเนินงานในบริษัท Giving Forward

วัตถุประสงค์ ทำไมต้องซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม

 • 👀 สินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม เป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการจะให้ส่วนลดมากกว่าสินค้าหมวดอื่น ทำให้บริษัทได้ส่วนแบ่งจากสินค้าหมวดนี้มาก
 • 💰 ต้องการขายให้กับสมาชิกที่มีหัวใจอันประเสริฐ ที่มีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคม
 • 💝 โดยจะนำกำไรจากสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม ไปช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่เป็นคนจน คนด้อยโอกาส คนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ให้เขามีรายได้...มากพอที่จะเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้ในวันนั้น

ส่วนแบ่งจากการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม

 • 🏆 รายได้จากการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม 1 รายการ ราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท ได้รับ 3,000 PV
 • 💑 กำไรที่ได้จะถูกนำมาจ่ายในแผน 71% ค่าสินค้า ค่าขนส่ง ภาษี 22% ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการระบบ 7%
 • 👀 ซื้อเพียงปีละ 1 ครั้ง จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นถึง 9 ช่องทาง
 • 👀 Commission Exclusive Member รายได้รับมากถึง 9 ช่องทาง ดังนี้

Commission 1 : ค่าส่งต่อโอกาส

 • 💰 มีการแนะนำสมาชิกคนอื่นให้ซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม 1 รายการ จะได้รับส่วนแบ่งค่าแนะนำทันที 300 แต้ม
 • 👀 1 แต้ม มีค่าเท่ากับ 1 บาท สมาชิกสามารถแนะนำได้ ไม่จำกัดจำนวน แนะนำมากยิ่งได้มาก

Commission 2 : รางวัล...ความพยายาม

 • 🏆 สมาชิกจะได้รับรายได้ข้อนี้ จะต้องมีการแนะนำตรงอย่างน้อย ซ้าย 1 คน และขวา 1 คน จะถูกจัดเรียงในผังส่วนตัว แบบผังไบนารี่
 • 💑 จะไม่เกี่ยวกับผังช่วยเหลือ Auto Run ที่บริษัทนำสมาชิกทั้งประเทศมาจัดเรียงแบบผังไบนารี เรียงจากซ้ายไปขาย บนลงล่าง ตามลำดับการสมัครสมาชิก EM ของคนทั้งประเทศ
 • 💝 แต้มที่เกิดขึ้นมา จากการกินใช้ในระบบขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน และการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม จากสมาชิกในเครือข่ายผู้บริโภคของเรา โดยที่เราไม่ใช่คนแนะนำตรงทั้งหมด
 • 💰 นำแต้มฝั่งซ้ายและขวา ทุก ๆ 3,000 PV มาคำนวณจ่าย 200 แต้ม จ่ายเป็นรายวันสูงสุดไม่เกิน 6,000 แต้มต่อวัน รับรายได้สูงสุดข้อนี้มากถึง 180,000 แต้มต่อเดือน
 • 👀 รายได้ข้อนี้ คำนวณจ่ายแต้มเป็นรายวัน หลังเที่ยงคืนทุกวันระบบจะทำการคำนวณให้เองอัตโนมัติ

Commission 3 : สร้างสมดุลให้สังคม ผังช่วยเหลือ Auto Run แผนที่ 1

 • 👀 บริษัทจะนำเอาสมาชิก ที่มีการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม Exclusive Member (EM) ทั้งประเทศมาจัดเรียงในผังช่วยเหลือ Auto Run แบบไบนารี จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา ไปเรื่อยๆ
 • 🏆 บริษัทจะแบ่งปันผลตอบแทนให้สมาชิก จากการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคมของสมาชิกใหม่ รายการละ 15 แต้ม ลึกลงไปทั้งหมด 15 ชั้น
 • 💰 รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด 65,534 คน รวมแต้มเมื่อเต็มผัง 983,010 แต้ม ค่าเฉลี่ยต่อเดือน 81,918 แต้ม

Commission 3 : สร้างสมดุลให้สังคม ผังช่วยเหลือ Auto Run แผนที่ 2

 • 💝 สมาชิก Exclusive Member (EM) จากผังช่วยเหลือ Auto Run ลึก 15 ชั้น จำนวน 65,534 คน ของบริษัท
 • 🏆 สมาชิก EM มีการกิน การใช้จ่ายผ่านระบบ ขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
 • 💰 บริษัทจะแบ่งปันผลตอบแทนให้ จากยอดการใช้จ่ายของสมาชิก EM อีก 1.6%
 • 👀 Giving Forward เป็นระบบที่แบ่งปันการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรา เราใช้จ่ายเราก็ได้คืน คนอื่นใช้จ่ายเราก็มีโอกาสได้ด้วย แค่นี้ง่ายมั้ยครับ

Commission 4 : โครงการพี่ช่วยน้อง จากผังโครงสร้างอัตโนมัติ

 • 💝 จากโครงสร้างผังช่วยเหลือ Auto Run ลึก 15 ชั้น บริษัทจะแบ่งแต้ม 10% จาก Giver (คนที่อยู่ข้างบนเราขึ้นไป 3 ลำดับ) มาช่วยเหลือ Dreammer (ผู้รับโอกาส) ลึกลงไปจำนวน 3 ชั้น รวม 14 คน
 • 💰 ตัวอย่างเช่น ถ้า Giver คนที่ 1 มีรายได้ทั้งหมด 140,000 แต้ม จะถูกแบ่งออกมา 10% เป็น 14,000 แต้ม จะนำมาหาร 14 คน จะได้รับคนละ 1,000 บาท จาก Giver คนที่ 1
 • 🏆 ตำแหน่งการรับรายได้จากรูป เช่น ตำแหน่งคนที่ 9 จะได้รับแต้มจาก Giver 3 คนตามตำแหน่งที่ 4 > 2 > 1
 • 💰 ตำแหน่งการรับรายได้จากรูป เช่น ตำแหน่งคนที่ 12 จะได้รับแต้มจาก Giver 3 คนตามตำแหน่งที่ 6 > 3 > 1

Commission 5 : รางวัลความสำเร็จจากแมชชิ่ง 5 ชั้น 100%

 • 👀 โครงสร้างผังสายเลือด สมาชิก EM ที่เราเป็นผู้แนะนำตรง (ได้ไม่จำกัดจำนวน) จะถูกนำมาจัดเรียงสายงานแบบ Unilevel 5 ชั้น (โครงสร้างแบบผังสายเลือด)
 • 💝 ตัวอย่างเช่นเราแนะนำเพื่อน 10 คน แล้วเพื่อนไปแนะนำอีกคนละ 10 มีการแนะนำต่อไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นที่ 5
 • 💰 บริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้เรา โดยคำนวณจากรายได้ของสมาชิกที่เราช่วยสร้างให้ประสบความสำเร็จ ลึกลงไป 5 ชั้น คนละ 20%
 • 🏆 ตัวอย่างเช่น สมาชิกทั้งหมด 1,000 คน มีรายได้คนละ 10,000 แต้ม บริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้ 1,000 x 10,000 x 20% เท่ากับ 2,000,000 แต้ม

Commission 6 : เบี้ยขยัน แผนที่ 1

 • 👀 โครงสร้างผังสายเลือด สมาชิก EM ที่เราเป็นผู้แนะนำตรง (ได้ไม่จำกัดจำนวน) จะถูกนำมาจัดเรียงสายงานแบบ Unilevel 20 ชั้น
 • 💝 ตัวอย่างเช่น เราแนะนำเพื่อน 10 คน แล้วเพื่อนไปแนะนำอีกคนละ 10 มีการแนะนำต่อไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นที่ 20
 • 💰 บริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้เรา โดยคำนวณจากการซื้อสินค้าหมวดช่วยเหลือสังคม 1 รายการ จ่ายรายการละ 15 แต้ม ลึก 20 ชั้น ซื้อเพียงปีละ 1 ครั้ง เมื่อครบปีก็ซื้ออีกครั้ง จะทำให้มีรายได้เกิดขึ้นอีก
 • 💰 รวมสมาชิกทั้ง 30 จำนวน

Commission 6 : เบี้ยขยัน แผนที่ 2

 • 👀 โครงสร้างผังสายเลือด สมาชิก EM ที่เราเป็นผู้แนะนำตรง (ได้ไม่จำกัดจำนวน) จะถูกนำมาจัดเรียงสายงานแบบ Unilevel 20 ชั้น
 • 💝 ตัวอย่างเช่นเราแนะนำเพื่อน 10 คน แล้วเพื่อนไปแนะนำอีกคนละ 10 มีการแนะนำต่อไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นที่ 20
 • 💰 บริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้เรา โดยคำนวณจาก การกิน การใช้จ่ายผ่านระบบ ขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาท จ่ายให้อีก 1.5% จากกำไร ลึก 20 ชั้น (ยิ่งมีการกินใช้ผ่านระบบมากเท่าไร ส่วนแบ่งก็จะได้มากตามไปด้วย)

Commission 9 : เบี้ยกตัญญู ALL Sale

 • 👀 แบ่งรายได้ 5% ของทุกคน มาจ่ายให้กับคนที่ทุ่มเทสร้างความสำเร็จให้องค์กร
 • 💝 คำนวณจ่ายเป็นรายวัน ใครมีคุณสมบัติตำแหน่งถึงในวันนั้น ก็รับเบี้ยกตัญญูวันนั้นไป
 • 💪 คุณสมบัติในการรับเบี้ยกตัญญู จะต้องมีตำแหน่งตั้งแต่ Team Manager ขึ้นไป โดยการแนะนำตรง ซ้าย 5 ขวา 5 และมีรายได้ในเดือนนั้น 50,000 แต้มขึ้นไป

การสร้างคุณสมบัติเพื่อรับตำแหน่ง

 • 👀 ตำแหน่งที่มีการสร้างคุณสมบัติของบริษัท มีทั้งหมด 10 ตำแหน่งเท่านั้น
 • 💝 เมื่อสร้างคุณสมบัติขึ้นตำแหน่งได้แล้ว ตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่มีร่วงลงมา

Contact Form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้...!!!

ติดต่อคอลเซ็นเตอร์

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ