Giving Forward คืออะไร

คำจำกัดความ Giving Forward ยิ่งให้ ยิ่งได้

 • 🏆 เป็นธุรกิจ E-Marketplace (ตลาดกลางซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์) แนวใหม่เป็นนวัตกรรม 6.0
 • 💝 เป็นการรวมกลุ่มผู้บริโภคที่มีการกิน จ่าย ใช้ ช็อป ให้มาใช้จ่ายผ่านระบบแล้วเปลี่ยนมาเป็นรายได้ และนำเอากำไรที่ได้มาแบ่งปันกัน
 • 💰 นำผลกำไรที่ได้ แบ่งปันกลับคืนมาให้ผู้บริโภค โดยมีการเฉลี่ยกำไร เฉลี่ยรายได้ เฉลี่ยความสุข เรียกว่าระบบ Sharing Economic System

Giving Forward คือตลาดออนไลน์ยุคใหม่ เปลี่ยนโลกอนาคต

Giving Forward (กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด) คือตลาด E-Marketplace เปลี่ยนอนาคต

 • 💝 คือตลาดกลางสำหรับขายสินค้าออนไลน์ที่ชื่อว่า Giving Forward (กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด) Platform พัฒนาด้วยคนไทย เพื่อคนไทย นำกำไรที่ได้กลับมาปั่นผลคืน ให้กับคนไทยด้วยกันเอง
 • 📣 เพื่อให้ผู้ขายสินค้านำสินค้าเข้ามาว่างขายในตลาด เพิ่มช่องทางให้กับผู้ขายได้ขายสินค้าได้มากขึ้น
 • 📢 ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แล้วยังได้แต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

Giving Forward เป็น Platform อัจฉริยะและเป็นนวัตกรรม 6.0

 • 💝 เป็นเหมือนตลาดกลางที่ไปเชิญชวนผู้ขาย นำสินค้าเข้ามาขายใน Platform ของเรา และไปชวนผู้ซื้อ มาซื้อสินค้าใน Platform ของเรา โดยผ่านทาง Application หรือทางเว็บไซต์ของ Giving Forward
 • 💰 ไปขอส่วนลดจากผู้ขายแล้วนำกำไรที่ได้มาแบ่งปันผลตอบแทนคืนให้กับผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อก็ซื้อสินค้าในราคาปกติเท่าเดิม หรือต่ำกว่าเดิม

Giving Forward ให้อะไรกับคุณมากกว่าที่คิด

ทำไมต้อง Giving Forward

Giving Forward : ยิ่งให้ ยิ่งได้ เป็นธุรกิจแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน

 • 💰 มีเป้าหมายต้องการช่วยเหลือคนทุกกลุ่มอาชีพ เด็กและคนชรา ให้มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ
 • 💰 มีผังช่วยเหลือผู้ที่ไม่เก่ง ผู้ที่ไม่สามารถไปบอกต่อหรือแนะนำใคร ไม่ได้เลยแม้สักคนเดียว ให้สามารถมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • 💒 มีผังช่วยเหลือคนที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายของวันนั้น ให้มีรายได้จากการช่วยเหลือของ Giver 3 คนข้างบน โดยหักรายได้ทุกช่องทางคนละ 10% เพื่อมาจ่ายให้คนที่มาเป็นคนสุดท้ายของวันนั้น จำนวน 14 คน หารเฉลี่ยกัน ทำให้คนที่สมัครเข้ามาเป็นคนสุดท้ายของวันนั้น มีรายได้ทันทีหลังจากเที่ยงคืนไปแล้ว จึงมีผลลัพธ์ไปบอกต่อได้อย่างมั่นใจ
 • 🏆 มีผังช่วยเหลือคนขยัน คนเก่ง คนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่น ให้มีรายได้แบบ Passive Income ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ
 • 💝 มีพันธกิจที่จะช่วยเหลือคนทุกคนให้มีแต่ความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ศรี ตามแนวคิด ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เสียสละ และส่งต่อความสุข

Sharing Economic System คืออะไร

เป็นการสร้างนวัตกรรม 6.0

 • 👀 เป็นการรวบรวมเอาเทคโนโลยีทั้งหมด ที่มีในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
 • 💝 การติดต่อสื่อสารทาง Social Media, การใช้งานแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน, การค้าขายออนไลน์ E-Commerce และ E-Marketplace
 • 💰 การชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ FinTech, การเฉลี่ยผลตอบแทนในรูปแบบเครือข่าย MLM
 • 💪 เป็นการสร้างระบบ Business Platform เพื่อเป็นการเชื่อมโลกของ Online & Offline เข้าด้วยกัน แล้วนำเอาผลตอบแทนมาแบ่งปันรายได้ เฉลี่ยกำไร เฉลี่ยความสุขกัน เพื่อช่วยสังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

รูปแบบที่ 1 : แบบ Online การสร้างตลาด E Marketplace ของตัวเอง

 • 👀 Giving Forward สร้างตลาด E-Marketplace ของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนไทยด้วยกัน มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เมื่อบริษัทมีกำไรจากส่วนแบ่งการใช้จ่าย บริษัทก็นำกำไรนั้นกลับมาเฉลี่ยคืนให้กลับสมาชิก เพื่อจะได้มีรายได้จากส่วนแบ่งการกินจ่ายใช้ช้อปในชีวิตประจำวัน
 • 💝 และยังเป็นนายหน้าให้กับเว็บไซต์ E commerce และ E-Marketplace ของเจ้าอื่น เมื่อสมาชิกของ Giving Forward ไปใช้บริการ เช่น ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Lazada แล้วทาง Lazada จะแบ่งกำไรคืนให้กับ Giving Forward อีกที แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก

รูปแบบที่ 2 : แบบ Offline การรวบรวมหน้าร้านค้าทั่วประเทศ

 • 👀 จากรูปแบบในปัจจุบัน จะมีการรวบรวมหน้าร้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลร้านค้า Offline นั้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น
 • 💝 เว็บไซต์ agoda, airbnb, booking.com เป็นการรวบรวมห้องพักทั่วโลก เมื่อมีลูกค้าจองห้องพักผ่านทางเว็บไชต์ จะถูกแบ่งกำไรจากการจองห้องพักนั้น
 • 👀 GrabTaxi เป็นการรวบรวมรถแท๊กซี่ ลูกค้าเรียกรถแท๊กซี่ผ่าน Aplication เมื่อมีการเรียกรถแท๊กซี่ ทาง GrabTaxi จะหักส่วนแบ่งค่าบริการต่อครั้ง จากผู้ให้บริการรถแท๊กซี่
 • 💝 Wongnai เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมร้านอาหารทั่วประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างง่ายดาย

Giving Forward รวบรวมหน้าร้านค้า Offline ทุกประเภทธุรกิจ ทั่วประเทศ

 • 💝 หน้าร้านค้าทุกประเภทธุรกิจทั่วประเทศ สามารถเข้ามาร่วมเป็น Partner กับ Giving Forward ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งานระบบ
 • 👀 เพียงแค่เมื่อมีสมาชิกของ Giving Forward ไปใช้บริการที่หน้าร้านของคุณ เมื่อมีการชำระเงินเงินผ่านช่องทางของบัตรเดบิต Giving Card และ QR Code ร้านค้าจะต้องแบ่งกำไรส่วนหนึ่งที่คิดว่าร้านค้าสามารถแบ่งให้กับ Giving Forward ได้เท่านั้น
 • 💪 ร้านค้าก็จะได้ประโยชน์จากการโปรโมทจากทางเว็บไซต์ของ Giving Forward ซึ่งมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ร้านค้าจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ไปใช้บริการ เนื่องจากสมาชิกไปใช้บริการแล้วได้แต้มเหมือนบัตรเครดิต
 • 💝 มูลค่าการใช้จ่ายรูปแบบนี้ จะมีมูลค่าหลายล้านล้านบาทต่อปี ผ่านช่องทางการชำระเงินของธนาคากสิกรไทยทั้งแบบ จ่ายผ่านบัตรเดบิต Giving Card และ QR Code

Giving Forward สร้าง Platform เพื่อช่วยเหลือคนไทย

 • 💝 เมื่อ ปี ค.ศ. 2000 แจ๊คหม่า ได้สร้าง Alibaba Platform เพื่อช่วยเหลือคนจีน ให้มีช่องการขายสินค้า แต่แจ๊คหม่า เก็บกำไรที่ได้ไว้คนเดียว
 • 👀 เมื่อ ปี ค.ศ. 2018 ท่าน อ.สมคิด ลวางกรู ได้สร้าง Giving Forward Platform เพื่อช่วยเหลือคนไทย ให้มีช่องทางในการขายสินค้า แล้วนำกำไรที่ได้กลับมาเฉลี่ยคืนให้กับคนไทยด้วยกันเอง
 • 💪 ถ้าอยากให้สิ่งที่ อ.สมคิด กำลังทำ สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือคนไทย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รีบตัดสินใจศึกษาข้อมูลแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา We LifeSuccess

Contact Form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้...!!!

ติดต่อคอลเซ็นเตอร์

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ